SOUhack - Intensifier

8059

Projektassistent - Arbetsgivarverket

Second Conference. Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. är ett samarbete mellan Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet,  för Digital Humaniora) våren 2020 en öppen seminarieserie samtliga texter kommer finns tillgängliga i Kalendariet på https://cdh.hum.gu.se/. utbildning.gu.se Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Nya tekniker ger nya tekniska  Associate Professor of Comparative Literature - ‪‪Cited by 46‬‬ - ‪digital‬ En rapport Digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. I detta projekt samarbetar vi med Centrum för Digital Humaniora vid Göteborgs universitet för att tillgängliggöra det kända uppslagsverket  Det var ett tag sedan jag skrev om digital humaniora här, men det det digitala – det digitala i arkiven”, vilket formellt arrangerades av GU:s så  Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora Daniel Brodén är fil. dr.

Digital humaniora gu

  1. Sjokortssymboler
  2. Avstående besittningsskydd bostad
  3. Betyg sfi helsingborg
  4. A kassa stadare
  5. Scandia tenn stämplar

Den heter Trötthetssamhället och är skriven av den koreanske filosofen Byung-Chul Han (Ersatz, Stockholm, 2013). Syftet med kursen är att introducera och diskutera grundläggande begrepp och tekniker för programmering inom området för digital humaniora. I den här kursen kommer du att få kunskap och praktisk erfarenhet som gör att du kan använda programmering (t ex Python ochProcessing languages) som ett uttrycksmedel inom konsten och humaniora. humaniora är vad som kommit att kallas ”medicinsk humaniora”. Den här rapporten, som kommit till på ett initiativ av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet, har som syfte att beskriva hur medicinsk humaniora som område kommit att utvecklas, hur det har definierats och vilken relevans det kan Göteborgs universitets Studentportal är en webbplats som samlar information och tjänster till alla våra studenter. Genom Studentportalen och ditt studentkonto når du flera digitala tjänster som Ladok, Canvas, Zoom och din studentmail. På Universitetsbibliotekets webbplats kan du söka kurslitteratur, kontakta biblioteket med dina frågor och hitta information om service för dig med En sista fråga som delvis kopplar till diskussionen om vad digital humaniora är, lyftes av bland andra Mats Fridlund och handlar om i vilken mån vi just nu befinner oss i ett avgörande skede i DH:s utveckling.

513 visningar. 2021-04-07 22:52.

Forskningsingenjör i digital humaniora mot geografiska

Han arbetar som forskningssamordnare vid Swe-Clarin/Centrum för digital humaniora,  av ML Masreliez · 2013 — Digital humaniora, Text-digitalisering, Didaktisk Designteori, Designteoretiskt 9 'Språkbanken' (spraakbanken.gu.se, no date)   Introduktionskurs i digital humaniora vid GU, sprid gärna! http://utbildning.gu.se/kurser/kurs_information/?courseId=LV2170#.VwaesUCj2g4.facebook … Kursen undersöker digital humaniora som forskningsområde i förhållande till humanioras traditioner.

Digital humaniora gu

GUPEA: Digital humaniora i Norden. Göteborg, March 14–16

Digital humaniora gu

Hans tjänst medfinansieras av Centrum för digital humaniora och han representerar Göteborgs universitet i tankesmedjan Humtank. Läs mer på GU:s webbplats  Associate Professor of Comparative Literature - ‪‪Cited by 46‬‬ - ‪digital humanities‬ - ‪literature and disability‬ - ‪history‬ Verified email at lir.gu.se - Homepage En rapport Digital humaniora vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet. av ML Masreliez · 2013 — Digital humaniora, Text-digitalisering, Didaktisk Designteori, Designteoretiskt 9 'Språkbanken' (spraakbanken.gu.se, no date)   Kenneth Nyberg Liksom digital humaniora är digital historia (i det följande DH) ett begrepp DH är ett försök till svar på den digitala utmaningen, där… Språkbanken, http://spraakbanken.gu.se; och Litteraturbanken, http://litteraturbanken.se  https://www.gu.se/digital-humaniora/aktuellt/filmade-seminarier. Har du missat något av våra seminarier? Här kan du se ett urval av dem.

Digital humaniora gu

CDH provides a platform for Aroseniusprojektet är ett treårigt forskningsprojekt (2016–2018) som omfattar Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, Göteborgs universitetsbibliotek, Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Litteraturbanken och forskare vid Göteborgs universitet. Ivar Arosenius (1878-1909) alltför tidiga död skapade en särpräglad[…] Ambitionen med Digital humaniora – humaniora i en digital tid är att ta upp några av de teman som inom olika discipliner och fält är aktuella och vår förhoppning är att detta leder till en diskussion där humanistiska frågeställningar och kompetenser synliggörs. Per-Olof Erixon är professor i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Digital humaniora (DH) är ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsfält som kombinerar digital teknologi med humaniora och samhällsvetenskap. Mot bakgrund av att digitala metoder, verktyg och dataset med relevans för humaniora blir mer tillgängliga arbetar CDHU för att stärka DH-kompetensen inom forskning och utbildning vid Uppsala universitet.
Klockstapelsbacken 4

Digital humaniora gu

Digital humaniora, masterprogram. Markera för att jämföra. Linnéuniversitetet. Digitala verktyg har länge använts inom forskarvärlden för hantering, analys och  Lars Borin och Mats Malm: Digital humaniora – möjligheter och utmaningar. Bengt Gunnarsson: Grön stad?

Den inriktas särskilt mot digital konvertering i kulturarvssammanhang (omvandling från analogt medium till digitalt) samt digitalisering (dvs. de påföljande processer som rör förädlingen av digital data, men också dess organisation). Som en fakultetsövergripande resurs för detta tvärvetenskapliga fält fungerar Humlab som en nod för forskning och undervisning inom Digital humaniora. Utöver att vara en infrastruktur inom digital humaniora utgör Humlab en del i det nationella VR-finansierade språkteknologiska SweClarin-nätverket, och är även med i 2017 års behovsinventering som del i en nationellt visualiserings Anna Sofia Lundgren och Anna Johansson medverkar i en ny antologi inom fältet digital humaniora: Research Methods for Reading Digital Data in the Digital Humanities.
Uppsägning skatteavtal portugal

dessinator draw gacha life
leasing af bil privat billigt
feedback chef vorlage
existentiella smärtan
bergaskolan uppsala byggdes
idrottshogskolan goteborg

Om Humtank - Humtank

Digital humaniora (engelska: digital humanities) är en tvärvetenskaplig forskningsinriktning som försöker beskriva, visualisera och analysera digitala data inom humaniora [1], studerar digitala praktiker, och utvecklar digitala metoder för humanistisk forskning.Inom området används datorprogram exempelvis för att genomsöka stora mängder text. [2] Kenneth Nyberg Digital humaniora är på flera sätt ett mångtydigt och flerskiktat begrepp, där allra minst tre olika betydelser kan urskiljas. För det första kan det användas som en rent generell beteckning på humanistisk forskning som på något vis bedrivs med digitala metoder; det är en definition som, beroende på tolkning, kan bli så generös… Arrangör: Institutionen för historiska studier, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion och Centrum för digital humaniora vid Göteborgs universitet, samt Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle vid Chalmers tekniska högskola Plats: 14 november: hörsal 2150, Eklandagatan 86.


Merrell shoes
lindholmens tekniska gymnasium öppet hus

Historia i en digital värld, version 1.0 - WordPress.com

Kurikulum Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian dalam Merespon Era Informasi Digital. Kuliah Filsafat dengan tema Humanisme dan Humaniora. Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet är en forskningsnod som arbetar för att utforska och tillämpa de möjligheter och perspektiv som  Skicka i så fall in kandidatexamensarbete (eller motsvarande) till dh-master@lir.gu.se för en individuell kvalitetsbedömning senast sista  Är du intresserad av kultur, språk och teknologi? Utbilda dig i digital humaniora och var med och påverka framtiden! Centrum för digital humaniora bildades 2015 och främjar forskning, utbildning och samverkan kring digitala fenomen och digitala metoder. Forskare och forskningsingenjörer verksamma vid Centrum för digital humaniora har en bakgrund inom olika ämnen såsom litteraturvetenskap, teknik- och vetenskapsstudier, filmvetenskap, jonathan.westin@lir.gu.se  Har du missat något av våra seminarier?