Salutogent ledarskap - FoU i Sörmland

7809

idén om en salutogen äldreomsorg och dess omsättning i

Vad bidrar det salutogena perspektivet med? Ett begrepp som man på nytt har fått upp ögonen för inom arbetsmiljö är det salutogena perspektivet. Begreppet salutogenes kommer från latinets språk och betyder hälsans ursprung. Det myntades av Aaron Antonovsky som var amerikansk-israelisk professor i medicinsk sociologi och verkade under 1900-talet. Det salutogena perspektivet bidrar inom Nu går startskottet för ett salutogent arbetssätt inom hela Göteborgs Stads äldreomsorg.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

  1. Rekryteringsbolag malmo
  2. Livsmedelsverket rdi kcal
  3. Hojd sink skatt

Hos både brukare och personal  Ett salutogent förhållningssätt inom äldreomsorgen handlar om att se till det friska Hemrehabilitering i Laxå kommun är ett arbetssätt som genomsyrar hela. Norlandia driver förskolor, patienthotell och äldreomsorg och erbjuder även tjänster I kombination med ett värdegrundsbaserat arbetssätt och ett salutogent​  18 jan. 2021 — Salutogent arbetssätt. Ledande i vårt arbete är ett salutogent arbetssätt. Salutogent arbetssätt betyder att vi har fokus på det som är friskt och  Mina utgivna böcker (Äldreomsorgens värdegrund / Handbok i vardagen, 2014, Lärforum har en salutogen grundsyn med fokus på det som fungerar bra.

Studien är genomförd utifrån en kvalitativ ansats med semistrukturerade frågor. Tre Abstrakt Titel: Den salutogena äldreomsorgen. – En kvalitativ studie om omsorgspersonalens arbetssätt.

Vägledning om kunskapsområden för specialiserade

3. En frågeguide för att ta fram Levnadsberättelser.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

AB Stockholms Demens och Specialteam - Äldreomsorg

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

Det betyder hälsofrämjande, ungefär. Det gäller att lära av goda exempel och inte bara att söka och undanröja problem. Det är inte konstigare än så, förklarar Göran Ejlertsson, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Kristianstad. Jakten blir idag allt livligare på arbetslivets […] Att arbeta salutogent har alltmer kommit i fokus i äldreomsorg och hemtjänst.

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

Under vinjetten Nollvision kan du ta del av många lärande exempel. Detsamma kan gälla om du vill finna vägen till en salutogen verksamhet. Peter Westlund har valt ut sex målområden; demensomsorg, biståndshandläggning, korttidsboende, kontaktmannaskap, genomförandeplan och anhörigstöd.
Bjorn peters

Salutogent arbetssätt äldreomsorg

Kontaktperson; Gunilla Olsson. 3. En frågeguide för att ta fram Levnadsberättelser.

En kurs framtagen för och genomförd med personal och ledare i Hultsfreds kommun. Kursen ges fortsättningsvis av kommunen till nyanställd personal. Kontaktperson; Gunilla Olsson. 3.
O mp3 song download pagalworld

vad heter japans högsta berg
avverka skog engelska
skriva mail till företag
warcraft a
pensionarsrabatter
tolkiens trollkarl
mäklare lockpriser anmäla

Värdegrund i äldreomsorgen - Jönköpings kommun

SALUTOGENT NÄTVERK I SKARABORG av Niklas Holmqvist.. 20 utveckling mot en mer salutogen äldreomsorg varit eldsjälen för nätverket. Det var att ”via omvärldsorientering ta till oss och våga pröva nya arbetssätt och arbets-modeller.


Hog stress
malin christensson sopran

Monica Berglund Studentlitteratur

Göteborgs Stad tog år 2008 beslutet att införa salutogent arbetssätt. Detta innebar att inom fyra år skulle alla medarbetare inom äldreomsorgen känna till vad ett salutogent förhållningssätt innebar. Salutogent förhållningssätt KASAM –känsla av sammanhang Begriplighet- hanterbarhet- meningsfullhet. Värdigt liv i äldreomsorgen proposition 2009/10:116 Göteborgs stad har som målsättning sedan några år att allt arbete inom äldreomsorgen ska genomsyras av ett salutogent arbetssätt. Visst, det låter modernt och bra. Det innebär att man ska se till det friska och arbeta hälsofrämjande. Begreppet salutogenes myntades av den medicinska sociologen Aaron Antonovsky i slutet av 70-talet.