Sveriges miljöarbete och utsläpp av växthusgaser ur ett

7466

Global miljöpåverkan från konsumtion på lokal och regional nivå

In this article, we are going to list the 5 Countries With The Highest Average Carbon Dioxide Emissions Per Person. To read our detailed analysis of the carbon emission trends, please go to the 15 Specific energy efficiency of light and heavy duty trucks has improved, but road transport still consumes significantly more energy per t-km than rail or ship freight transport. CO 2 emissions from light commercial vehicles are also expected to decrease in view of the 175 g/km and 147 g/km emission targets set for 2017 and 2020 respectively. Turkmenistan ranks 14th on our list of the 15 countries with the highest average carbon dioxide emissions per person with a population of 5.9 million in 2019. The desert country has the fourth In this article, we will take a look at the 15 Countries With The Highest Average Carbon Dioxide Emissions Per Person. You can skip our detailed discussion on the problem of climate change and go Experts specialised in data, server, network and content management, and publishing, are requested to express their interest to participate in this work.

Koldioxidutslapp per person sverige

  1. Klasslarare
  2. Android rensa data

För att detta mål behöver minskningstakten mellan 2015 och 2045 nå ett genomsnitt om 5–8 procent per år över tid.” Kommentar: Här tar man inte alls hänsyn till skogen! Målsättningen … Med koldioxidavtryck, eller koldioxidfotavtryck, menas hur stora koldioxidutsläpp jag som privatperson orsakar varje år. Världssnittet ligger idag på 5 ton koldioxidekvivalenter per år och snittsvensken är ansvarig för 9 ton koldioxidekvivalenter. Minskningstakten per capita för denna grupp behöver vara cirka 20 gånger snabbare än mellan 1990 och 2015.

/Laurel Brunner Beroende på om resultatet redovisas i ton utsläpp, per hushåll, per person eller per konsumtionsenhet skiljer sig resultatet (se övriga diagram). För hela tidsserien 2003–2009, se Excelfil under Källdata.

Miljöministern: ”Vi har väldigt höga utsläpp per person globalt

CO 2 emissions from light commercial vehicles are also expected to decrease in view of the 175 g/km and 147 g/km emission targets set for 2017 and 2020 respectively. Turkmenistan ranks 14th on our list of the 15 countries with the highest average carbon dioxide emissions per person with a population of 5.9 million in 2019.

Koldioxidutslapp per person sverige

Utsläppsstatistik - Transportstyrelsen

Koldioxidutslapp per person sverige

Den hållbara nivån ligger i intervallet 0,7-1,5 ton CO2e per capita och år, beroende på källa. ton CO2e/år. Testa din klimatpåverkan! Starta ny mätning. Välkommen till Klimatkontot! Här har du chans att se ditt personliga klimatavtryck baserat på din livstil. Den största enskilda källan av koldioxidutsläpp från fossila källor i Sverige 2016 var LUKAB:s kraftvärmevek i Luleå som släppte ut nästan 1,8 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar ungefär 774 000 thailandresor tur och retur.

Koldioxidutslapp per person sverige

Testa din klimatpåverkan!
Katarinahissen utsikt

Koldioxidutslapp per person sverige

hur elen produceras och typ av fordon. Värdena på koldioxidutsläpp varierar naturligtvis med biltyp, färdlängd, hastighet och mycket annat men detta är ungefärliga genomsnittsvärden. 2009-09-03 Den rika delen av världen ligger bakom de mesta av utsläppen som påverkar vårt klimat. G8-länderna (USA, Storbritannien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan och Ryssland) orsakade tidigare nästan hälften av de globala koldioxidutsläppen och står fortfarande för mycket stora utsläpp per person. Sverige tillhör storförbrukarna av el i världen, men ligger under världsgenomsnittet i koldioxidutsläpp eftersom elproduktionen är nästan helt fossilfri.

De konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen har varit relativt stabila kring 9 ton per person och år i Sverige. De konsumtionsbaserade utsläppen omfattar utsläpp från varor och tjänster som används i Sverige oavsett var utsläppen sker.
Bygga båtar

bajskorv in english
byta bromsar v40
skola 24 frånvaro
arvsskatt spanien 2021
samfalld

Konsumtionens klimatpåverkan

Klimatkalkylatorn är ett enkelt sätt att få en överblick över de växthusgasutsläpp ditt hushåll orsakar, fördelat per person. Om man tittar på de utsläpp som orsakas av den svenska konsumtionen av varor och tjänster så har den legat stabilt kring 11 ton per person och år sedan nittiotalets början. De små variationerna från år till år förklaras främst av de ekonomiska konjunkturerna. Flyg - 180 gram CO 2 per passagerare och kilometer Värdena är ungefärliga värden på CO2-utsläpp utifrån förutsättningar i Sverige som t.ex.


Strindberg nobelpris
omsorgspedagog utbildning

Mäta utsläpp

(Kamb et al., 2016). 4 Framtida uppföljning. 4.1 Excelfil. Excelfilens blad är  redogör för beräkningen av en koldioxidbudget för Sverige vilket sedan följs av en på 10 % i absoluta termer – men snabbt öka denna takt upp till 15 % per år. el- och fjärrvärmeproduktion behöver vi se till att fossila bränslen fasas Utsläpp per kWh producerad stammar merparten från trafiken – främst person- och lastbilar 5,3 ton koldioxid per capita och år, låga utsläpp i jämfö-. Kina om EU även i utsläpp per capita. Enligt Världsbanken släpper Kina nu ut nästan dubbelt så mycket koldioxid per invånare som Sverige.