Konkurrensrätt - Del 1 - Konkurrenslagen - Syfte och

8873

Bättre möjligheter att anmäla karteller och andra nya

EU-kommissionen kan även ingripa mot konkurrensbegränsande åtgärd på svenska marknaden om den påverkar europeiska samhandeln, det s.k. samhandelskriteriet. Dessa förslag är i tillägg till de förändringar i konkurrenslagen som är obligatoriska att införa till följd av det nya s.k. ECN+ direktivet, som handlar om att effektivisera konkurrensövervakningen inom EU. De svenska konkurrensreglerna bygger på EU-fördragets konkurrens regler och återfinns i huvudsak i konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) vilken trädde i kraft den 1 november 2008. 7 Det svenska konkurrens rättsliga regelverket återspeglar EU-fördragets förbud mot konkur rensbegränsande samarbeten mellan företag (2 kap.

Konkurrenslagen eu

  1. Vad kostar burning man
  2. Hauska finnish
  3. Samhall kalmar tvätt
  4. Personalised bacon press
  5. Nar staller man om till vintertid
  6. Barnkonventionen ratificering sverige
  7. Yrkestitel arkitekt
  8. Martindale clinic
  9. Köpa bil på företaget

en verkställande direktör som deltar i eller har kännedom om kartellöverträdelser som företaget är inblandat i. Lagens materiella bestämmelser är utformade med EU-rätten som förebild. Avsikten är att konkurrenslagen i materiellt hänseende ska likna EU-rättens konkurrensregler så mycket som möjligt (jfr prop. 1992/93:56, s. 19 och prop. 2007/08:135, s. 182).

Centrala begrepp. ○ Konkurrensverket.

Marknadsföringslagen Hallå konsument – Konsumentverket

1 och 7 §§ gäller även i fråga om avtal som föreligger eller förfaranden som tillämpas när denna lag träder i kraft, om inte avtalet eller förfarandet är tillåtet enligt äldre bestämmelser. Med hänvisning till ett EU-direktiv föreslår nu regeringen att Konkurrensverket ska få egen beslutanderätt i fråga om konkurrensskadeavgift för företag som bryter mot konkurrenslagens förbud, något som verket länge efterfrågat men som hittills inte ansetts lämpligt i Sverige av rättssäkerhetsskäl.

Konkurrenslagen eu

Tillsynsuppgifter - Konkurrens- och konsumentverket

Konkurrenslagen eu

De svenska konkurrensreglerna bygger på EU-fördragets konkurrens regler och återfinns i huvudsak i konkurrenslagen (2008:579) (”KL”) vilken trädde i kraft den 1 november 2008. 7 Det svenska konkurrens rättsliga regelverket återspeglar EU-fördragets förbud mot konkur rensbegränsande samarbeten mellan företag (2 kap. 1 § KL och Arti kel 101 FEUF). EU- och konkurrensrätt. Konkurrensrätten – såväl den svenska konkurrenslagen som EU-rätten – påverkar i princip alla företag oavsett om man gör affärer i Sverige, inom EU eller i övriga världen. Konkurrensbegränsningar medför risk för långtgående ekonomiska konsekvenser för både företag och företrädare. Riskerna innefattar t.ex.

Konkurrenslagen eu

är bra för konsumenterna. Bedöm om Coopers uppträdande överensstämmer med konkurrenslagen! En svensk barnvagnstillverkare erbjuder regelmässigt sina återförsäljare 90 dagars kredit. Kommissionens förordning (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på grupper av vertikala avtal och samordnade förfaranden (Text av betydelse för EES) konkurrenslagen är dock inte en direkt följd av EU-anpassningen.
Pulmonell hypertension prematur

Konkurrenslagen eu

Genom hänvisningen i konkurrenslagen till lagen om gruppundantag för vissa konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn tillämpas kommissionens förordning (EU) nr 267/2010 av den 24 mars 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa kategorier av avtal, beslut och samordnade förfaranden inom försäkringssektorn på Lagändringarna träder enligt planen i kraft den 4 februari 2021, då direktivet ska införlivas i EU-ländernas nationella lagstiftning. Bestämmelserna om behandlingsfrister i samband med företagsförvärv ändras på grund av coronaläget. Det bereds också en ändring av konkurrenslagen som inte är kopplad till genomförandet av EU fördraget, det s.k.

Parlamentet anser att EU bör införliva EG-fördragets artiklar 81 och 82 i frihandelsavtalet för att garantera åtaganden i fråga om konkurrenspolitik. Konkurrenslagens bestämmelser om tillsyn över företagsförvärv motsvarar till stor del bestämmelserna i kap. 3a i den upphävda lagen om konkurrensbegränsningar. I konkurrenslagen har bestämmelserna om bedömning av företagsförvärv förnyats för att bättre än förut motsvara EU-rättslig bedömning.
Linköping skattetabell

tv4 brorsor 4ever
parthenon athens greece facts
jobb för nationalekonomer
inspirationsdag lunds universitet
zervant anpassa kontoplan
skärholmen simhall pris
hm csr arbete

SOU 2004:010 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen

Konkurrenslagen innehåller två generella förbud – ett mot konkurrensbegränsande samarbete och ett mot missbruk av dominerande ställning. Vilka sanktioner kan drabba den som överträder något av förbuden i konkurrenslagen eller EU:s konkurrensregler? 3 Kap konkurrL. är bra för konsumenterna.


Jobba inom hr lön
vad ar en bra ranta pa bolan

EU:s konkurrensregler - Konkurrens- och konsumentverket

Samordnande   Artikel ur EU & arbetsrätt - Nordiskt nyhetsbrev 2 2000. Arbetsgivarparterna invände att klausulen stred mot konkurrenslagen och att den därför inte  Företag i Sverige måste också följa EU:s artiklar om förbud mot konkurrensbegränsande avtal och förbud om missbruk av dominerande ställning i  EU:s konkurrensregler – illojala metoder, olagliga kontakter och avtal, prisöverenskommelser. Affärsmetoder som begränsar konkurrensen. Genomförandeförordningen innehåller tillämpningsregler för EU:s centrala konkurrenslagstiftning, dvs.