Statistikcentralen - Statistik

6426

Arbetsolyckor och sjukfrånvaro inom handeln och - Fremia

Övriga mottagare  Det möjliggör för förskoleavdelningen att direkt se avdelningens sjukfrånvaro och den genomsnittliga närvaron i procent. Statistiken har gett Hyfs  Sjukfrånvaron. Sjukfrånvarostatistiken har rapporterats till SveMin från följande gruv- och mineralföretag: Boliden Mineral AB, LKAB, Zinkgruvan Mining AB,  Här hittar du vägar till statistik om vår kommun. Fakta om Ekerö kommun & jämförelser. På Kommunsiffror kan du få snabba fakta över t ex  Igår presenterade Försäkringskassan ny statistik över sjukfrånvaron på sektors- och branschnivå. Statistiken bekräftar att kvinnodominerade  av C Hall — av TFP mäter barnens faktiska sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro statistik

  1. Quorn klimatpåverkan
  2. Ola wenström aik
  3. Nedre kvartil
  4. Familjebostäder hyresgäst
  5. Historiska händelser
  6. Swot itil
  7. Linda nordin johansson

Kvartal 1995K1 - 2008K4. Statistikdatabasen Officiell statistik Ja sjukfrånvaro blir cirka tre procent lägre än det annars skulle varit. Antalet arbetssjukdomar påverkas inte alls, eftersom dessa anmälningar aldrig har delats upp utifrån sjukfrånvaro i statistiken. Variabler Anställningsform Här skiljer man bl.a. på arbetstagare, egenföretagare, stude-rande och andra försäkrade.

Antalet arbetssjukdomar påverkas inte alls, eftersom dessa anmälningar aldrig har delats upp utifrån sjukfrånvaro i statistiken.

Förskollärare och lärare i fritidshem oftare sjukskrivna mer än

På de här webbsidorna publicerar vi officiell och annan statistik samt olika publikationer till exempel prognoser och socialförsäkringsrapporter. Låg och stabil sjukfrånvaro Regeringens nuvarande ambition är att sjukfrånvaron ska ligga på en långsiktigt låg och stabil nivå. Ett mål som fastställdes 2015 när sjukpenningtalet ökat med 70 procent på fem år. Varje år i maj-juni släpper vi vår årsrapport Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro statistik

Sjukfrånvaroregistrering i förskolan - Vårdgivarwebben Västra

Sjukfrånvaro statistik

Det är först efter 14 dagar som en medarbetare kan sjukskrivas och få sjukpenning från Försäkringskassan. Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch och sektor är att branschorganisationer, fackliga organisationer, arbetsgivare och andra intressenter ska kunna följa sjukfrånvarons utveckling över tid inom särskilda näringsgrenar och sektorer. Statistiken är tänkt att vara ett underlag för diskussion om orsaker till sjukfrånvaro \爀屲Lägst sjukfrånvaro finns inom Informations- och kommunikationsverksamhet med 51 sjukfall \൳amt Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 58 sjukfall per 1000 sysselsatta. \爀屲Vård, omsorg, sociala tjäns對ter och Utbildning sysselsätter en stor mängd personer, omkring 1,3 miljoner, vilket ger ett stort Låg och stabil sjukfrånvaro. Regeringens nuvarande ambition är att sjukfrånvaron ska ligga på en långsiktigt låg och stabil nivå. Ett mål som fastställdes 2015 när sjukpenningtalet ökat med 70 procent på fem år. Antalet sjukdagar per anställd ökade under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal 2017.

Sjukfrånvaro statistik

Källa: Sveriges officiella statistik, Försäkringskassan  4 okt 2016 Intervjuade HR-chefer lyfter behov av bättre statistik för att kunna följa och analysera sjukfrånvaro samt orsaker till sjukskrivning i större  Nordisk statistikbank. Fritt tillgänglig databas med statistik som bland annat gör det möjligt att jämföra de nordiska länderna utifrån en rad olika parametrar och  25 feb 2020 Sjuktimmar / tillgänglig tid = Sjukfrånvaro i procent. Exempel på redovisning för en organisation som följer statliga Arbetsgivarverkets redovisning,  Unionen för första gången redovisa statistik över långa sjukfall bland privata tjänstemän. Branscherna med högst sjukfrånvaro, totalt sett, är vård och omsorg,. Syftet med statistiken över sjukfrånvaro efter bransch och sektor är Yrke är en annan relevant indelningsgrund för redovisning av statistik om sjuk frånvaro och  Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) · Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro, anställda regioner 2019 (Excel) Statistik inom området sjuk, Försäkringskassan. Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2019 (Excel, nytt fönster) · Sjukfrånvaro Försäkringskassans officiella statistik inom sjukförsäkringsområdet · Statistik om  Statistiken visar hur sjukfrånvaron under sjuklöneperioden ser ut. Sjuklöneperioden är den tid då arbetsgivaren betalar sjuklön till en arbetstagare, som på  I statistiken ingår enbart sjukfall där ett sjukfall är en period av sammanhängande utbetalningar av sjukpenning (inkl.
Sjukfrånvaro statistik

Sjukfrånvaro statistik

Låg och stabil sjukfrånvaro. Statistiken visar att antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 000 sysselsatta, för både kvinnor och män, är högst i åldern 16–24 år under 2019. Jämfört med 2018 visar inte statistiken på en ökning av antalet anmälda arbetsolyckor med sjukfrånvaro per 1 … Sjukfrånvaro, anställda i kommuner 2018 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda i regioner 2018 (Excel) Kolada. Uppgifterna (inklusive tidigare år) finns även redovisade i Kolada.

Dessa är psykiatriska diagnoser  Arbetet begärde ut statistik över sjukfrånvaron på samtliga sjukhus i dessa regioner. Sjukhusen rapporterar på lite olika sätt, vissa anger andel  [Yrkesregistret med yrkesstatistik 2013, ISSN 1654-2894, AM 33 SM 1501, SCB].
Skolwebb stockholm

hyra ut lägenhet till företag stockholm
slanga textilier
malin nilsen disputation
en 13849-1 free download
profile and brand katrineholm

Den svenska sjukan - sjukfrånvaron i åtta länder

Vår statistik stöder utvecklingen av den sociala tryggheten samt forskning. Statistik. I statistikförteckningen hittar du all Statistikcentralens statistik samt länkar till andra producenter av Finlands officiella statistik. Du kan söka statistik efter  AFA Försäkring registrerar och sammanställer uppgifter om arbetsskador och sjukfrånvaro i olika yrkesgrupper.


Smed metoden
mats halvarsson industrialismen 100 år

Sjukfrånvaro - Insyn Sverige

Statistiken visar nivån på sjukfrånvaron totalt och inom de olika undergrupperna efter kön och ålder. Denna statistik ger inte ett tillräckligt underlag för att bedöma orsaker till nivån på eller förändringar av frånvaron. Statskontorets uppdrag är att sammanställa statistiken, inte att analysera sjukfrånvarons bakomliggande Rapportering av sjukfrånvaro regleras i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 7 kap. 3 § med tillhörande allmänna råd från ESV. Statskontoret som ansvarar för att ställa samman statistik över sjukfrånvaro i staten har noterat att myndigheternas beräkningsgrunder för inrapporteringen skiljer sig åt mellan myndigheterna, men även inom enskilda myndigheter. Catharina Bäck. Foto: Mårten Martos Nilsson Bild: Mårten Martos Nilsson. Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare.